کاشی روشویی کاشی روشویی کاشی روشویی کاشی روشویی کاشی روشویی کاشی سنتی گل مرغ و قالیچه کاشی سنتی گل مرغ و قالیچه کاشی سنتی گل مرغ و قالیچه کاشی سنتی گل مرغ و قالیچه کاشی سنتی گل مرغ و قالیچه کاشی سنتی گل مرغ و قالیچه کاشی سنتی گل مرغ و قالیچه

کاشی سنتی قالیچه و گل مرغ، روشویی سنتی

کاشی سنتی چیدمان

هتل ها، اماکن گردشگری، تفریحی و زیارتی، رستوران های بین المللی

هتلها و یا اماکنی که دکوراسیون داخلی آن ها به صورت سنتی است. بهترین انتخاب برای روشویی اتاق های هتل، روشویی های سنتی است. دکوراسیون سنتی نه تنها روح زندگی را در خود دارد بلکه فضای متفاوتی را ایجاد میکند و همین تفاوت باعث جذابیت آن میشود. امروزه بسیاری از هتل ها و اماکن گردشگری جهان به دنبال تلفیق زیبایی و تفاوت در دکوراسیون داخلی خود هستند.

09125091327 (رنجبران پور) 09124385798 (محمدی)