کاشی سنتی قالیچه و گل مرغ

کاشی سنتی چیدمان

طرح های اسلیمی و ایرانی و خطاطی، گل و مرغ، گره، هفت رنگ

هتل ها، اماکن گردشگری، تفریحی و زیارتی، رستوران های بین المللی

هتلها و یا اماکنی که دکوراسیون داخلی آن ها به صورت سنتی است. بهترین انتخاب برای روشویی اتاق های هتل، روشویی های سنتی است.

دکوراسیون سنتی نه تنها روح زندگی را در خود دارد بلکه فضای متفاوتی را ایجاد میکند و همین تفاوت باعث جذابیت آن میشود. امروزه بسیاری از هتل ها و اماکن گردشگری جهان به دنبال تلفیق زیبایی و تفاوت در دکوراسیون داخلی خود هستند. البته طراحی سنتی دکوراسیون میتواند نمایشی از فرهنگ و ملیت یک کشور برای توریست ها باشد و چه خوب بود که هتل ها و اماکن گردشگری ایرانی که میزبان توریست های بسیاری هستند از این قاعده مستثنی نمی شدند و طرح های سنتی را در دکوراسیون خود به کار می بردند و چه قدر خوب بود که به جای تقلید از دستاوردهای هنری کشورهای خارجی کمی از نقش و نگارهای هنرمندان باستانی خودمان برای خلق فضایی زیباتر الهام می گرفتیم و چون همواره از دوره ی هخامنشیان تا به امروز طرح و نقش های بسیار زیبایی به یادگار مانده است. این مدل سنگ های روشویی سنتی را بر روی انواع مختلفی از کابینت های روشویی می توان قرار داد.

کاشی سنتی گل مرغ و قالیچه کاشی سنتی گل مرغ و قالیچه کاشی سنتی گل مرغ و قالیچه کاشی سنتی گل مرغ و قالیچه کاشی سنتی گل مرغ و قالیچه کاشی سنتی گل مرغ و قالیچه کاشی سنتی گل مرغ و قالیچه کاشی سنتی گل مرغ و قالیچه کاشی سنتی گل مرغ و قالیچه کاشی سنتی گل مرغ و قالیچه کاشی سنتی گل مرغ و قالیچه

کاشی مسجد، کاشی محراب، کاشی کف

SEO & WEB