>

نصب و اجرای کاشی مسجد و غیره برای نصب با ما تماس بگیرید.

کاشی سنتی چیدمان

نصب کاشی های سنتی یک حرفه و کار بسیار هنرمندانه و فنی است که باید توسط اشخاص حرفه ای و صاحب تجربه انجام شود. بخشی از زیبایی و شکل و شمایل کاشی ها به نحوه نصب انها مربوط است. درزهای تمیز و یکسان، لبه های چفت و تراز، کاشی ها را زیبا وچشم نواز میکنند.

برای کاشی های دارای الگو و بافت نحوه چیدمان و مهندسی قرار دادن کاشی ها کنار هم نیاز به تجربه و ذوق اوستا کار دارد. سبک های مختلفی در چیدمان کاشی های الگو دار وجود دارد از قبیل: چیدمان راست و مستقیم، چیدمان قطری و مورب، چیدمان آجری، چیدمان شطرنجی، چیدمان دنده ای، چیدمان حصیری، مدولار و آسیابی.

09125091327 (رنجبران پور) 09124385798 (محمدی)