>

کاشی بین کابینتی

فضای اشپزخانه یکی از مهمترین فضاهای داخل ساختمان است، به ویژه که خانمها وقت قابل توجهی در آنجا سپری میکنند و به واسطه اوپن و جزیره ای شدن آشپزخانه ها، از فضای نشیمن مجرا نیستند. لذا توجه به دکوراسیون و زیبایی آن بسیار مهم است.

chidemantile.com

کاشی بین کابینتی برای پوشش فضاهای بین کابینت و آشپزخانه بکار می رود. همچنین از این کاشی ها برای سرویس نیز استفاده میشود. تنوع رنگ و لعاب آن موجب میشود با تابش نور به این کاشی انعکاسی الوان از زیبایی رخ دهد و محیطی پر از آرامش و زیبایی در آشپزخانه ایجاد کند. ست کردن رنگ ها در کاشی بین کابینتی با رنگ کابینت و رنگ لوازم آشپزخانه بسیار مهم است.

chidemantile.com

از آنجایی که لوازم و وسایلی که در آشپزخانه بکار میروند تیز و سخت هستند جنس این کاشی ها در برابر پریدگی و خراش بسیار مقاوم هستند. همچنین به بواسطه چربی موجود در فضای اشپزخانه و بین کابینت ها، کاشی های بین کابینتی قابل شستشو هستند.

chidemantile.com