کاشی مراکشی یک کاشی خوش طرح و نگار است که برای فضاهای سنتی، منازل، لابی و غیره می توان نصب کرد. جلوه و گیرایی زیبایی دارد دارای تنوع و هارمونی رنگی بالا و زیباست.

کاشی سنتی چیدمان

کاشی مراکشی

مناسب منازل، لابی

09125091327 (رنجبران پور) 09124385798 (محمدی)