>

کاشی کاری مساجد، محراب حسینیه ها سر درب و بنای یادبود و بناهای تاریخی

کاشی سنتی چیدمان

تولید و کاشیکاری مسجد و آیات قرانی در تهران و شهرستان. کتیبه نگاری کاشی های معرق و هفت رنگ با خطوط ثلث نسخ نستعلیق، معلی و کوفی. خوشنویسی زیبای اسلامی با طرح های اسلیمی. طراحی و ساخت کاشی برای محراب، سر درب ورودیه مدارس و هیاتها و اهل قبور اماکن تاریخی و مذهبی. کاشی های منقوش به اسم جلاله و ائمه.

در طول تاریخ هنر جهانی کاشیکاری مذهبی در اماکن مذهبی مانند مسجد، کلیسا یا کاخ استفاده شده است. کاشی های مورد استفاده قطعات سرامیکی و لعابدار یا شیشه ای و سنگی هستند. در ایران با گسترش دین اسلام شیوع معماری تغییر یافت و سبک های معماری مانند کوفی رواج یافت. یکی از ویژگی های برجسته معماران اسلامی هنر کاشیکاری در مساجد بود. کاشی های مورد استفاده برای تزئین عبارت بودند از کاشی معرق، کاشی مشبک، کاشی گره، کاشی خشتی (هفت رنگ).

09125091327 (رنجبران پور) 09124385798 (محمدی)