کاشی سنتی، گره کاشی سنتی، گره کاشی سنتی، گره کاشی سنتی، گره کاشی سنتی، گره کاشی سنتی، گره کاشی سنتی، گره کاشی سنتی، گره

کاشی سنتی گره

کاشی سنتی چیدمان

اماکن مذهبی، زیارتی و توریستی

گِرِه‌چینی یکی از شاخه‌های هنر معماری و کاشی کاری سنتی است که اساتید این هنر از کنار هم چیدن آلات و لغات مختلف بر اساس طرح مدنظر خود با استفاده از کاشی، آجر یا سایر مواد نقش‌های هندسی تزئینی درست می‌کنند.

البته هنر گره چینی فقط در معماری رواج ندارد و یکی از زیرشاخه‌های صنایع چوب نیز می‌باشد. هنر گره چینی هنری زیبا و اصیل است که به دلیل زحمت زیاد هزینه زیادی هم دربردارد و می‌توان نمونه‌های این هنر را که بر روی چوب انجام گرفته در اماکن متبرکه مانند آستان قدس رضوی یا حرم شاه‌عبدالعظیم مشاهده نمود.

09125091327 (رنجبران پور) 09124385798 (محمدی)